Kursfotografier

Från kurserna i plåtformningsteknik

Senaste kurstillfället